Samenwerking Agem

Het ligt voor de hand dat we voor dit thema een samenwerking met Agem zijn aangegaan. Samen bekijken we hoe we de inwoner meer bewust kunnen laten zijn van het energieverbruik en hierop te besparen en te ondersteunen bij regelingen die er zijn zoals het bespaarmaatje.

Bewonersacties

Daar waar we snel kunnen inspelen op knelpunten doen we dat. Niet lullen maar poetsen. In enkele flats in de wijk Overstegen stegen de energiekosten door blokverwarming. Daarbij hadden de bewoners geen thermometer in hun flat waardoor zij niet in de gaten hadden hoe warm het was. Huis-aan-huis hebben we aangebeld en een hygrometer uitgedeeld. Er zijn waardevolle gesprekken gevoerd, hebben signalen opgepakt en hulpvragen bij de juiste partners weggezet. Wat goed werkt, moet je mee doorgaan. Dus in het najaar herhalen we deze actie.